WELKOM
BIJ
www.SERVICEPUNT.com
SCHRIJF
NU
IN
ServicePunt >> Info >> Actuele Rating

Info

New or Forgotten?

UITLEG TOERNOOIEN OP ACTUELE RATING 2017

Algemeen

Het begrip ‘Actueel Rating Toernooi’ raakt langzaam aan ingeburgerd binnen toernooi tennis Nederland. Het is de toekomstige landelijke toernooi-opzet, waar de KNLTB naar toe werkt. Het spelen en indelen op rating zal mogelijk binnen enkele jaren het spelen en indelen op speelsterkte gaan vervangen.

Pilot

Vanaf het toernooiseizoen in 2010 is er binnen twee districten (Rotterdam en West-Brabant) een start gemaakt met de pilot voor het spelen en indelen op actuele rating in open toernooien. Bij deze toernooien worden de deelnemers niet meer ingedeeld op basis van hun speelsterkte op hun spelerspas, zoals deze jaarlijks in het speelsterkte mutatieweekend in november door de KNLTB wordt bepaald.

Bij de indeling van een rating toernooi kijkt de toernooileiding immers naar de actuele rating die volgens het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) is bepaald op het moment van “ophalen” van de actuele ratingsterkte die gebruikt wordt voor het moment van loting van het desbetreffende toernooi.

In 2012 heeft, na de pilot, een landelijke uitrol plaatsgevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld in het district Den Haag 14 toernooien in het enkelspel op actuele rating gespeeld. In Nederland zijn er in 2012 circa 120 toernooien op actuele rating gespeeld. Het aantal rating toernooien is in  2014, 2015 en 2016 zowel in het enkelspel als in het dubbelspel, nog verder toegenomen.

Toernooikalender

Op de KNLTB toernooikalender wordt nadrukkelijk bij de deelnemende toernooien vermeld dat het een actueel ratingtoernooi in het enkelspel en/of dubbelspel betreft. Aan de hand van de toegewezen categorieën is, op de toernooikalender info bij de KNLTB, af te lezen vanaf welke ratinggrens (zie onderstaand) spelers toegelaten mogen worden. De rating (boven)grenzen voor 2017 zijn inmiddels bepaald en staan op de diverse toernooikalenders van de KNLTB.

Open Toernooien op Rating 2017

Bepalingen toernooien op actuele rating (2017):

In het enkelspel wordt gekeken naar de actuele rating van een speler.

In het dubbelspel wordt de actuele rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee.

Er geldt een maximale bandbreedte van 1,0000.

Bij een beperkt aantal inschrijvingen kan de toernooileider in overleg met de bondsgedelegeerde de bandbreedte van de hoogste categorie, de zogenaamde topshift, echter opnieuw qua bandbreedte vaststellen. Dit is nieuw ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen jaar (2016) was de bandbreedte voor de topschift maximaal 1,5000 maar deze mag dit jaar eventueel ook nog wat groter/ruimer zijn.

Het laagste schema bij een toernooi, de zogenaamde downshift, mag bij toernooien vanaf de 8,0000 onbeperkt naar beneden toe worden getrokken. Dit om ondermeerom  te voorkomen dat toernooien te veel schema's aan zouden moeten bieden. Een schema vanaf categorie 8,0000 kan dus spelers met een actuele rating van bijvoorbeeld 9,4888 bevatten. De maximale bandbreedte van 1,0000 geldt hier dus (eventueel) ook niet.

In de toernooikalender op MIjnKNLTB en in de toernooionderdelen die de toernooileider kan in het toernooiprogramma kan importeren met behulp van de toernooidefinitie, staat de grens vermeld hoe sterk een deelnemer qua rating maximaal mag zijn ( 2 / 2,0000 / 3,0000 / 4,0000 / 5,0000 etc.).

Indien bij een toernooi categorie 2 spelers altijd mee mogen inschrijven en de grens dus gelijk is aan de sterkste inschrijving dan staat er een  '2' staat vermeld bij dit onderdeel.

NB 1: Deze '2' heeft een andere betekenis dan 2,0000 '2' betekent dat alle spelers de speelsterkte 2 op hun pas hebben staan, altijd mogen inschrijven. Ook al zijn zij volgens de actuele rating bijvoorbeeld 0,7428.

Bij 2,0000 wordt je niet toegelaten als je actuele rating beter is dan 2,0000.

 

NB 2: Spelers met speelsterkte catgorie 1 mogen alleen inschrijven voor een open toernooi op rating indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Het open toernooi op rating wordt in combinatie met een Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) op hetzelfde park en in dezelfde week georganiseerd;

* De grenswaarde is gelijk aan de sterkste inschrijver/inschrijfster.

In alle andere gevallen in inschrijving niet toegestaan.

Spelers

Bij een toernooi op actuele rating, waarin voor wat betreft het enkelspel slechts open categorieën worden aangeboden (zonder leeftijdsbeperking) schrijft een speler zich voor het enkelspel in voor deelname aan het HE (herenenkelspel) of DE (damesenkelspel). De speler kan per leeftijdscategorie slechts eenmaal in het enkelspel worden ingeschreven. Meer inschrijven is alleen mogelijk indien er meerdere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Bijvoorbeeld: open, 25+ en/of 35+.

Voor de inschrijving is het dan ook van belang kennis te nemen van de in de bijzondere toernooibepalingen opgenomen boven- en ondergrens. De actuele rating van de ingeschreven spelers dienen tussen de boven- en ondergrens te vallen. De actuele rating van de spelers wordt bepaald op de datum en tijdstip, welke vermeld zijn in de bijzondere toernooibepalingen. Op deze datum en tijdstip wordt de actuele rating van de spelers door de toernooiorganisatie “opgehaald” uit Servit bij de KNLTB.

Organisatie

De toernooiorganisatie deelt de spelers in naar de actuele rating met een maximale bandbreedte van 1.0 punt. De organisatie kan hier, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, van afwijken in die zin dat de bandbreedte kleiner wordt dan 1.0. Een bandbreedte groter dan 1.0 is NIET toegestaan, met uitzondering van de slotcategorie en de startcategorie. Bij de slotcategorie is, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, een bandbreedte van groter dan 1.0 punt mogelijk. Bij de startcategorie kan in bijzondere gevallen, in overleg met de bondsgedelegeerde ook een ruimere bandbreedte worden aangehouden.

Voorbeelden:

-> Binnen een bandbreedte van 1.0 zijn 36 spelers ingeschreven. De organisatie wenst echter geen schema’s groter dan 32. In dit geval kan de  bandbreedte worden verkleind.

-> In de slotcategorie staan 14 spelers. De eerste 12 spelers bevinden zich binnen een bandbreedte van 1.0, echter 2 spelers vallen net buiten de bandbreedte van 1 (bandbreedte wordt 1,28). Het wordt de toernooileiding toegestaan om voor de slotcategorie een bandbreedte van 1,28 te hebben en daardoor alle spelers te kunnen accepteren. In dit geval zou overigens ook een shift met bv 8 spelers en met 6 spelers kunnen worden gemaakt waardoor de 6 minst sterke spelers met elkaar binnen een bandbreedte van 1.0 ook op eigen niveau kunnen spelen! De kans dat juist die beginnende spelers volgend jaar terugkomen wordt hiermee aanzienlijk vergroot want ook zij spelen op hun eigen (beginners)niveau.

Schema’s/poules

De aanduiding van de schema’s is niet zoals gebruikelijk HE3, DE4, maar bijvoorbeeld HE (A)(3,102 - 4,055) of DE (A) (4,459 - 5,412).

Voordelen voor speler(s)

Spelen op en tegen je eigen niveau. Het komt dus nagenoeg niet meer voor dat er in een schema of poule een speler is ingedeeld die een actuele rating heeft die meer dan 1.0 punt afwijkt van zijn/haar werkelijke sterkte.

Heb je veel progressie in je spel en haal je goede resultaten zodat je actuele speelsterkte ruim 1.0 punt lager is dan de speelsterkte op je ledenpas dan wordt je bij een actueel rating toernooi op een hoger niveau ingeschaald. Dit betekent tevens dat het mogelijk is op basis van je actuele rating sneller te groeien naar een hogere speelsterkte. Het overslaan van een speelsterkte zal zelfs mogelijk zijn.

-> Bijvoorbeeld: Een speler heeft de speelsterkte 6 op het pasje. Echter na de competitie is de actuele rating 5,100. Er wordt ingeschreven in een niet-rating toernooi en de speler wenst te spelen in het enkelspel in de cat. 5 en cat. 6. Doordat er moet worden uitgeloot wordt de speler alleen in de categorie 6 ingedeeld. Hij speelt en wint het toernooi, maar krijgt geen resultaat omdat van alle ingedeelde spelers de actuele rating meer dan 1.0 punt (tussen de 6,200 en 7,503) lager was. Indien deze speler ingeschreven had in een toernooi op rating was deze ingedeeld in een groep rondom zijn actuele rating. De prestaties waren van dien aard dat de actuele rating na het toernooi 4,632 was geweest. De getoonde progressie tijdens de competitie heeft zich in het toernooi voortgezet. De speler heeft dus baat bij een deelnemen aan een toernooi op rating.

-> Bijvoorbeeld: Heb je een minder goede competitie gespeeld en is je actuele rating 7,135 na de competitie terwijl op het ledenpasje de speelsterkte 6 is vermeld. Hierin bieden ook de toernooien op rating weer ruim de mogelijkheid om voor het einde van het seizoen de speelsterkte 6 terug te verdienen door te spelen op het niveau wat je op dat moment (op basis van de actuele rating) hebt. In de niet-rating toernooien is dit nagenoeg niet mogelijk omdat inschrijving in de categorie 6, op basis van de speelsterkte op het ledenpasje, verplicht is.

Randzaken

De ergernis die bij veel spelers in de loop der jaren is ontstaan doordat spelers met een lage speelsterkte op het ledenpasje (en actuele rating) één of meerdere speelsterktes hoger inschrijven is hiermee van de baan.

De toernooi organisatie heeft meer mogelijkheden om het toernooi tot een geslaagd evenement te maken. Indeling van de spelers aan de hand van de inschrijvingen geeft meer mogelijkheden dan de huidige manier van inschrijven op speelcategorie. De organisatie heeft de mogelijkheid de schema’s/poules, indien de actuele rating deze mogelijkheid biedt wat betreft het aantal spelers, gelijkmatiger te verdelen.

Tevens is gebleken dat er bij het spelen op rating minder vaak walkover's worden gegeven, die discutabel zijn.